Convocatòria al ple extraordinari del dia 4 de novembre de 2021

CONVOCATÒRIA AL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2021

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: Dijous 4 de novembre de 2021
HORA: 19:00 hores
LLOC: Local Social

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1. PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA SANDRA COMA RIUS
2. APROVACIÓ AGRUPACIÓ SECRETARI-INTERVENTOR FHCN
3. APROVACIÓ ACORD MODIFICACIÓ DE PLANTILLA
4. APROVACIO ESTATUTS AGRUPACIÓ SECRETARI-INTERVENTOR FHCN
5. APROVACIÓ CALENDARI FISCAL 2022
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2022
Ordenança de residus (Annex); Canvis de l’ordenança de ICIO; Canvis a l’ordenança de IBIU.
7. APROVACIÓ CONVENI GARROTXA DOMUS
8. APROVACIÓ CONVENI D’ÀREA D’EMERGÈNCIES DEL CONSELL.

Riudaura, 29 d’octubre de 2021

Nota: Aquest Ple serà presencial per tots els veïns que vulguin assistir-hi es prendran totes les mesures sanitàries necessàries (distància, mascareta, etc.)
Per als que vulgueu seguir el ple des de casa passarem l’enllaç en el moment de començar-lo.