CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES DE DIPSALUT (PT10)

  • Objecte: Despeses per al control d’insectes i rosegadors del clavegueram municipal i l’escola Lluís Castells
  • Import concedit: 1.961,12€