Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Riudaura fins a:

Població     

Olot

Besalú

Ripoll

Girona

Barcelona

Distància

8 Km

28,2 Km

38,2 Km

60,9 Km

139,8 Km