Convocatòria al Ple Ordinari de 15 de juliol de 2021

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: dijous 15 de juliol de 2021.

HORA: 19:00 hores.

LLOC: ple telemàtic.

Amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta del Ple anterior.
  2. Aprovació de les dues festes locals pel 2022.
  3. Aprovació definitiva del projecte de manteniment de franges perimetrals contra incendis.
  4. Aprovació dels projectes de reforma del Centre Cívic.
  5. Aprovació definitiva del projecte de construcció EDAR Riudaura incorporant els canvis proposats en el període d’al·legacions.
  6. Aprovació del Compte General 2020
  7. Donar compte de decrets
  8. Assumptes d’urgència
  9. Precs i preguntes

A Riudaura, 8 de juliol de 2021

El Secretari