Convocatòria al Ple Ordinari de 18 de març de 2021

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: dijous 18 de març de 2021.

HORA: 19:00 hores.

LLOC: ple telemàtic.

Amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de les actes dels dos plens anteriors.
  2. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2020.
  3. Aprovació del conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Riudaura.
  4. Aprovació de la sol·licitud de la subvenció del fons de cooperació econòmic i cultural de la Diputació de Girona.
  5. Proposta d’iniciar els tràmits pel nomenament de Jutge/ssa de Pau titular i substitut/a.
  6. Aprovació del projecte executiu segons la legislació aplicable de projectes d’obra de les mesures de prevenció d’incendis en zones habitades.
  7. Aprovació de la moció en suport de l’amnistia.
  8. Assumptes d’urgència.
  9. Precs i preguntes.

A Riudaura, l’11 de març de 2021.
El Secretari.