Convocatòria al Ple Ordinari de 20 de maig de 2021

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: dijous 20 de maig de 2021.

HORA: 19:00 hores.

LLOC: ple telemàtic.

Amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Anterior.
  2. Aprovació del nomenament de jutge/jutgessa de pau titular i substitut o substituta pels quatre anys vinents.
  3. Aprovació inicial del projecte de la depuradora de Riudaura.
  4. Donar compte dels decrets.
  5. Assumptes d’urgència.
  6. Precs i preguntes.

A Riudaura, 14 de maig de 2021

El Secretari