Convocatòria al Ple Ordinari del 16 de setembre de 2021

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dijous 16 de setembre de 2021
HORA: 19:00 hores
LLOC: Ple telemàtic

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ANTERIOR
2. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES DE LES OBRES DEL CENTRE CÍVIC
3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CRÈDIT 3/2021 DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT I ALTRES PARTIDES
4. ACCEPTACIÓ DE LA RENUNCIA COM A REGIDOR DEL SR. SALVADOR CLOFENT
5. DONAR COMPTE DE DECRETS
6. ASSUMPTES D’URGÈNCIA
7. PRECS I PREGUNTES

Riudaura, 9 de setembre de 2021