PLE EXTRAORDINARI 24 DE FEBRER DE 2022 A LES 19h AL LOCAL SOCIAL

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2022

 

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

 

DIA: Dijous 24 de febrer de 2022

HORA: 19:00 hores

LLOC: Local Social

també ho podreu seguir pel Canal Youtube 

 

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

 

  1. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
  2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit 1/2022, per incorporació de romanents de crèdit.
  3. Renúncia del conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per al servei de secretaria-intervenció.

 

Riudaura, 18 de febrer de 2022.