Consulta popular per l’adequació del Centre Cívic

Els arquitectes d’RCR han redactat un projecte per tal d’habilitar i adequar els diferents espais i poder donar resposta a les necessitats de la població actual.

Amb aquesta consulta popular, amb una sessió informativa a mitjans de febrer i votacions tant presencials com online, els veïns decidiran si aquest és el projecte que volen tirar endavant.

Ben aviat us donarem tots els detalls i les dates concretes de la consulta.