Contractes majors i menors

2022

  • Durant l’any 2022 s’ha formalitzat el contracte major de les obres del centre cívic.
  • Contractes menors 2022:
  • A banda dels contractes menors, la major part de la despesa de l’Ajuntament es vehicula a través de la facturació aprovada per decrets d’alcaldia.

2021


2020


2019


2018


2017


2016

  • Durant l’any 2016 no es va formalitzar cap contracte major.
  • En aquest document hi podeu trobar la relació de contractes menors durant el 2016: CONTRACTES MENORS 2016

bototornar