Ens de participació ciutadana

A l’actualitat no hi ha creat cap Ens de participació ciutadana ja sigui Consell territorial, de municipi o sectorials. En el moment que estiguin creats es publicaran la seva composició així com les actes de les mateixes

 

bototornar