Estabilitat pressupostària i endeutament

En aquesta pàgina hi podeu trobar les dades relatives a l’estabilitat pressupostària i l’endeutament de l’Ajuntament.

Informe d’Intervenció del Pressupost 2021

Informe d’estabilitat pressupostària del Pressupost 2020

Informe d’Intervenció del Pressupost 2020


Endeutament

L’Ajuntament de Riudaura ha pogut reduir i mantenir a 0 € el seu endeutament. En aquesta gràfica es pot veure l’evolució que ha tingut l’endeutament durant els darrers anys:

 

 

 

bototornar