Estudi del parc d’habitatges del nucli urbà

Amb l’objectiu d’establir estratègies i actuacions per tal de fer efectiu l’accés dels ciutadans a un habitatge digne i adequat, el Consell Comarcal de la Garrotxa, per encàrrec de l’Ajuntament de Riudaura i amb el suport de la Diputació de Girona, ha redactat l’Estudi del parc d’habitatges del nucli urbà de Riudaura, el seu ús i el seu estat de conservació.

Dins d’aquesta iniciativa s’han establert les següents actuacions:

  • Elaborar el present estudi del parc d’habitatges del nucli urbà del municipi que inclogui el seu
    estat de conservació a nivell exterior de l’edifici, per tal d’aplicar mesures per la seva
    incorporació al mercat d’habitatges de lloguer
  • Elaborar mesures fiscals per facilitar la ocupació.
  • Bonificar el lloguer social i la masoveria urbana.
  • Organitzar una borsa de llogaters.

 

Podeu trobar l’estudi en el següent enllaç: Estudi del parc d’habitatges del nucli urbà de Riudaura

 

bototornar