Liquidació dels pressupostos

Aquí podeu consultar la liquidació anual dels pressupostos.

2021

Decret d’alcaldia per l’aprovació de la liquidació del pressupost 2021

2020

Decret d’alcaldia per l’aprovació de la liquidació del pressupost 2020

2019

Decret d’alcaldia per l’aprovació de la liquidació del pressupost 2019

2018

Decret d’alcaldia per l’aprovació de la liquidació del pressupost 2018

2017

Decret d’alcaldia per l’aprovació de la liquidació del pressupost 2017

2016

Decret d’alcaldia per l’aprovació de la liquidació del pressupost del 2016

2015

Acta del ple en el que es va aprovar la liquidació del pressupost del 2015

Certificat de secretaria de la liquidació del pressupost del 2015

Modificació de la liquidació del pressupost del 2015

bototornar