Ordenances municipals

Aquí hi podeu trobar les ordenances municipals de Riudaura i les modificacions que s’hi van aplicant.

2022

Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal núm. 2, IBI

Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal núm. 6, ICIO

Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal núm. 7, IIVTNU plusvàlues

Aprovació definitiva de l’Ordenança General núm. 24, Residus urbans

2021

Ordenances municipals 2021

Modificacions incloses:
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15 que regula el preu de l’aigua per a l’exercici 2021.

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9, Taxa per a inspeccions en matèria de salut pública a establiments comercials i modificació de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

2020

Ordenances municipals 2020 completes en format PDF

Ordenances municipals 2020 – Documents en format PDF individuals

Modificacions incloses:
Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de control i tinença d’animals domèstics

2019

Ordenances municipals 2019 completes en format PDF

Modificacions incloses:
Aprovació definitiva de modificació de les ordenances

2018

Ordenances municipals 2018 completes en format PDF

Modificacions incloses:

Aprovació inicial de modificació (2 ordenances fiscals sobre impostos i 6 sobre taxes)

Aprovació definitiva de modificació

Correcció d’errades – Anunci 30/12/2017

2017

Aprovació inicial de modificació (1 ordenança fiscal sobre impostos, 4 sobre taxes i 1 sobre preus públics)

Aprovació definitiva de modificació (1 ordenança fiscal sobre impostos, 4 sobre taxes i 1 sobre preus públics)

També podeu consultar les ordenances municipals actuals i d’anys anteriors en aquest enllaç.

bototornar