Organigrama polític

En el Ple del 16 de setembre de 2019 va presentar la seva renúncia el Regidor, Sr. Salvador Clofent Rosique i l’ha substituït en el càrrec la Sra. Sandra Coma Rius, que va prendre possessió en el Ple celebrat el 4 de novembre de 2021.

bototornar