PAM – Pla d’Acció Municipal 2015-2019

En aquest Pla d’Acció Municipal pel període 2015-2019 es resumeixen les línies estratègiques del govern.

PAM - Pla d'Actuació Municipal-001

bototornar