Període mitjà de pagament

En aquesta gràfica es mostra l’evolució del termini mitjà de pagament de l’ajuntament, calculat per trimestres.

Les dades mostra la mitjana de dies que es tarda entre que es rep la factura d’un proveïdor i el moment en què es fa efectiu el pagament d’aquesta.

Per exemple, al primer trimestre de 2018, el període mitjà de pagament va ser de setze dies. Això significa que, de mitjana, el procés de recepció d’una factura, emissió i firma dels pagaments, i efectivitat del pagament es va portar a terme en dues setmanes.

bototornar