Personal funcionari i laboral de l’Ajuntament

Relació de personal de l’Ajuntament de Riudaura

A) PERSONAL FUNCIONARI

Denominació Subgrup Places ocupades Places vacants Sou brut anual aprox
Escala habilitació nacional – Subescala Secretaria-Intervenció
Secretari/ària – Interventor/a, a compartir amb Maià de Montcal 50-50% (*segons BOP 115 16/06/2022) A1 1 23.000 €
Escala de funcionaris d’Administració General
Administratiu/va C1 1
Total personal funcionari 2

B) PERSONAL LABORAL FIX

Denominació Subgrup assimilat Places ocupades Places vacants Sou brut anual aproximat
Administratiu/va C1 1 21.220 €
Auxiliar administratiu/va C2 1 20.258 €
Brigada d’obres Agrup. Prof. 1 20.255 €
Brigada d’obres Agrup. Prof. 1   5.079 €
Personal neteja Agrup. Prof. 1   9.310 €

(*segons BOP 115 16/06/2022)

Publicació al BOP Girona 115 de 16 de juny de 2022 de l’aprovació definitiva de l’agrupació del lloc de treball de secretaria-intervenció entre els municipis de Riudaura i Maià de Montcal, així com el text íntegre dels seus estatuts.

bototornar