Pla de Govern 2015-2019

En aquesta pàgina hi podeu trobar el Pla de govern de Riudaura durant el període 2015-2019, tant si el voleu llegir online (a continuació) o baixar-lo en format PDF amb el següent botó:

boto

 

Pla de govern de Riudaura

Període 2015-2019

 

L’Agrupació d’electors independents “Fem Riudaura” es va presentar a les eleccions per dedicar-se a treballar en benefici de la gent i el poble de Riudaura, proposant fites assolibles, amb la força que dóna l’equip i sabent que és el moment adequat per aquest projecte.

 

Valors de l’agrupació

 

 1. Desenvolupar una gestió municipal moderna, àgil i eficaç, que tingui com a primer objectiu oferir el millor servei als veïns del poble.
 2. Basar el govern municipal en una participació real, activa i permanent de tots els veïns.
 3. Seguir una gestió econòmica clara i transparent, justificant i explicant totes les despeses i inversions, i actuant amb criteris d’eficàcia i eficiència.
 4. Adequar els criteris urbanístics a les necessitats dels veïns i a mantenir l’essència de poble.
 5. Protegir l’entorn natural i fomentar les activitats tradicionals.
 6. Fomentar un ensenyament de màxima qualitat i una formació integral dels infants i joves.
 7. Tindre especial atenció amb les persones dependents, la seva salut i el seu benestar personal.
 8. Potenciar la convivència i tenir cura de la seguretat del poble.
 9. Ser responsables i solidaris amb el món.
 10. Treballar perquè Riudaura sigui un referent per la qualitat de vida dels seus veïns i perquè l’assoliment dels valors cívics i de convivència sigui l’objectiu de tots.

 

Objectius del govern

 

Introducció

En el nostre pla de govern, les persones són l’eix principal de treball i aquests són els principals objectius que ens fixem per aquesta legislatura:

 

Local Social

El poble necessita un espai adequat, equipat, climatitzat i sense barreres arquitectòniques on es puguin desenvolupar totes les activitats de lleure i socials fruit de les iniciatives dels veïns de Riudaura.

 

Activitats per la gent gran

Volem que tota la gent gran del poble tingui cobertes les seves necessitats bio-psico-socials i tenir-ne cura fent-los participar en activitats pròpies i també amb la resta de la gent del poble.

 

Des del govern desenvoluparem un paquet de mesures enfocat als àmbits del lleure, la salut i de suport al dia a dia.

 

Propostes d’activitats de lleure

 • Excursions (pròpies i conjuntes amb altres casals d’avis).
 • Tallers (memòria, labors, relaxació, informàtica, pintura…).
 • Activitats de ball.
 • Activitats compartides amb la resta de gent del poble facilitant la seva participació en totes les activitats del poble (per exemple, habilitar una zona amb cadires durant Ball del Gambeto per persones grans o amb mobilitat reduïda).

 

Propostes de Salut i cura del cos

 • Xerrades informatives sobre salut i qualitat de vida.
 • Servei de fisioterapeuta.
 • Servei de podologia.
 • Servei de perruqueria.
 • Assumptes religiosos per a qui ho desitgi (per exemple visites del mossèn a domicili)

 

Propostes de suport socio-sanitari i suport al dia a dia

 • Atencions amb servei a domicili amb el suport de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS).
 • Xerrades informatives sobre els recursos i tràmits burocràtics per sol·licitar ajudes i serveis a domicili.
 • Servei de menjador a domicili.

 

Activitats per la infància (3-12 anys)

És una prioritat que tots els nens del poble puguin gaudir de totes les activitats proposades en el seu temps de lleure en format de casals, tallers o activitats esporàdiques.

 

Des del govern treballarem per promoure:

 • L’organització d’un Casal d’estiu de la màxima qualitat i on els nens del poble puguin aprendre i jugar durant els mesos d’estiu.
 • Tallers diversos de la mà de les associacions del poble i en coordinació principalment amb l’Associació de Mares i Pares (AMIPA) de l’escola.
 • Activitats esportives que serveixin de formació pels nens del poble i que al mateix temps farà que portin el nom de Riudaura per altres pobles de la comarca.
 • Sortides culturals.
 • Excursions i caminades. Fomentarem el coneixement de l’entorn per part dels infants del poble.

 

Mancomunar serveis amb altres pobles de la zona

En molts casos l’impuls d’un projecte pel poble es veu frenat a causa de la baixa població de Riudaura, per evitar això, Fem Riudaura estudiarem a partir del diàleg amb els equips de govern dels pobles de la zona la possibilitat de mancomunar serveis i d’aquesta manera disposar d’una millor oferta de propostes per als veïns de Riudaura i sempre amb un cost òptim.

 

Altres temes d’interès:

Volem impulsar les brigades de joves a l’estiu per tal que duguin a terme projectes que siguin enriquidors en l’àmbit personal i que al mateix temps ofereixin un servei de valor per als veïns.

 

 

El territori

 

Introducció

Tenir cura del nostre entorn és una altra de les nostres prioritats. Vivim en un indret privilegiat i hem de tenir cura de mantenir-lo i millorar-lo en la mesura de les nostres possibilitats. A Riudaura, el paisatge és un element viu, un decorat que evoluciona, s’adapta, respira, ens embolcalla i tenim l’obligació de preservar-lo i que els nostres fills i néts en puguin seguir gaudint.

 

Fracking

A l’hivern del 2012 l’ombra de les prospeccions energètiques va sobrevolar Riudaura i va fer que el poble s’aixequés dempeus i actués de manera coordinada per aturar l’amenaça que suposaven els permisos concedits i que haurien portat màquines, soroll i contaminació visual, acústica i ambiental al poble. Aleshores es va aconseguir guanyar la batalla, però malauradament la guerra no ha acabat.

 

El govern mantindrà la guàrdia alta i estarà en alerta permanent per poder actuar des de l’instant que l’amenaça torni a reactivar-se per evitar a qualsevol preu que qualsevol tipus de prospecció ni d’extracció es dugui a terme al poble.

 

Depuradora

Riudaura viu en l’actualitat en un greuge important respecte a la resta de pobles de la Garrotxa en no disposar d’una depuradora. L’equip de govern anterior ja tenia avançats els tràmits per construir una depuradora al poble. Des del govern posarem l’esforç necessari per rematar la feina i poder tirar endavant la construcció de la depuradora previ haver convocat a tots els veïns per transmetre la informació de la situació del projecte i quins són els plans previstos.

 

Centre Cívic

És un dels principals maldecaps dels darrers anys al poble, des del govern  ens proposem posar en ús l’edifici adaptant-lo a la normativa que incompleix o, en cas d’impossibilitat econòmica, plantejar una altra ubicació que econòmicament sigui més factible, aquest espai compartiria aquesta funció amb d’altres compatibles  per fer viable  l’explotació.

 

Oferta d’habitatges

Tenim un parc immobiliari, principalment en nucli antic, amb habitatges buits i d’altres en  mal estat, els casos i actuacions són diferents; per altra banda el possible desenvolupament de nous habitatges depèn de l’oferta privada que en aquests moments i a mitjà termini no es preveu.

 

En el cas dels possibles habitatges buits en relatiu bon estat, crearem una borsa de lloguer posant-nos en contacte amb els propietaris que hi estiguin interessats i afavorint-ne fórmules per l’arrendament dels mateixos.

 

En el cas de cases en mal estat volem potenciar la rehabilitació del casc antic per millorar la seguretat i l’aspecte, ens reunirem amb els propietaris de les finques, explorant les possibilitats de subvenció, facilitant-ne la tramitació i bonificant, pel que fa a competències municipals, l’impost de llicència d’obres pels que es rehabilitin i valorant les mesures al  nostre abast per garantir que el màxim nombre d’aquests immobles sigui ofert en lloguer o venda.

 

Com s’esmentava anteriorment l’habitatge de nova construcció ve condicionat per la iniciativa privada i no es preveu una reactivació del mercat, el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Riudaura vigent preveu zones de nova edificació garantint un possible creixement a llarg termini i, que en tot cas, es vetllarà per tal que en el moment que es pugui dur a terme, es garanteixi el creixement adequat i el nombre de vivendes de protecció oficial previstes.

 

Cura del Riu

El riu és un dels tresors naturals de Riudaura, des del govern tindrem cura de dur a terme la neteja de la llera regularment en el tram de casc urbà en règim de comunicació a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o demanant-ne i tramitant l’autorització en sòl rústic pels propietaris interessats. Alhora es demanaran les possibles subvencions que una actuació d’aquest tipus pugui rebre.

 

Altres temes d’interès

Altres idees en les que treballarem des del govern són:

 

Marcatge i recuperació de fonts del poble per tal de poder-les catalogar i comunicar-ne la seva existència de forma que tant els veïns com la gent que ens visiti les pugui conèixer.

 

Informació d’itineraris i recuperació de camins que actualment es troben inventariats per marcar- los sobre el terreny, sobre mapes en paper, amb plafons en diferents llocs del municipi i a la web de Riudaura. Promourem l’organització de sortides per donar a conèixer aquests camins i per elaborar rutes esportives i de salut.

 

Dinamització de  Riudaura

 

Introducció

El tercer eix del nostre programa està encaminat a dinamitzar i promoure l’activitat al municipi per fer que Riudaura tingui en el dia a dia els serveis adequats per les seves persones, la seva mida i la seva identitat com a poble.

 

La botiga

En els darrers anys les iniciatives que han aparegut al poble per portar una botiga han acabat tancant per la manca de rendibilitat suficient del projecte. Això crea un problema doncs obliga als veïns a sortir del poble per haver de comprar qualsevol producte.

 

Des del govern estudiarem totes les possibilitats que pot oferir l’ajuntament per recolzar la iniciativa privada i fer-ho d’una manera justa, compromesa i que prioritzi el servei i l’ocupació als veïns del poble.

 

Dispensari municipal

El dispensari és un equipament important per Riudaura doncs acosta al poble una sèrie de serveis bàsics per als veïns.

 

Des del govern buscarem quina és la millor ubicació per al dispensari i de quina manera se’n pot completar la oferta que actualment ofereix d’atenció als veïns. Vetllarem també perquè tingui l’equipament adequat per permetre desenvolupar-hi el servei amb la màxima comoditat tant pels usuaris com per tot el personal que hi treballi.

 

Comunicació entre l’Ajuntament i els veïns

És fonamental que la gent de Riudaura estigui informada per les vies i amb la cadència que desitgin de tot allò que afecta el municipi i els seus veïns

 

Des del govern disposarem d’una política i unes eines de comunicació que facin que la informació flueixi entre tots els veïns i l’Ajuntament de manera ràpida, adequada i natural.

 

Demanarem als veïns quina via és la seva preferida per ser informats i instal·larem plafons protegits a diverses ubicacions al poble on penjarem totes les comunicacions i activitats que puguin interessar al ciutadà.

 

Tindrem la web perfectament actualitzada amb tota la informació (actes de plens, pressupostos, activitats de les entitats del poble, transparència)

 

Farem ús de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp) per poder informar puntualment de qualsevol fet d’interès.

 

Coordinació de les entitats del poble

Riudaura té un important teixit associatiu i són diverses les entitats que, en el seu marc, organitzen durant l’any activitats de tot tipus. La coordinació d’aquestes entitats és una via per millorar-ne el valor que ja de per si aporten cadascuna a la vida social de Riudaura.

 

El govern farà reunions trimestrals amb representants de les entitats per treballar en:

 • Optimitzar el calendari d’activitats
 • Coordinar necessitats
 • Aprofitar economies d’escala.
 • Comunicació Entitats / Ajuntament / Veïns.

 

L’Ajuntament ha de fer d’altaveu de qualsevol activitat que es faci al poble o organitzada per entitats del poble i ha d’estar al servei de les entitats per facilitar-los el dia a dia en la mesura de les possibilitats.

 

Altres temes d’interès

Altres aspectes en que treballarem des del govern són:

 

Millora de l’accés a internet de manera que tothom, tant els veïns del nucli urbà com els qui viuen en masos, tinguin un accés a la xarxa de qualitat i al preu més competitiu possible.

 

Elaboració d’un Calendari Cultural anual juntament amb les entitats i artistes del poble per poder coordinar un seguit d’activitats que permetin als artistes promocionar les seves obres (musicals, escultura, pintura..) i als veïns poder gaudir-ne.

 

Accions de promoció turística que permetin que Riudaura sigui un parell de cops l’any punt de trobada per alguna prova esportiva o activitat cultural i que deixi bons rèdits econòmics al municipi.

 

Millora dels parcs infantils del poble tenint cura que els equipaments estiguin correctament assortits i que se’n faci el manteniment i neteja que correspon.

 

Digitalització de l’arxiu municipal per tal que sigui consultable en formats i canals més actuals.

 

 

Participació i transparència

 

L’Agrupació Fem Riudaura va néixer amb vocació d’augmentar el grau de participació dels veïns de Riudaura en el dia a dia del poble. Això ho fem per:

 

 • Poder fer les millors polítiques públiques possibles gràcies a la participació dels veïns que en són part implicada.
 • Que tots tinguem una idea col·lectiva d’allò que compartim, del bé públic.
 • Que tinguem una comunitat que estigui compromesa, sigui activa, sigui responsable.
 • Per dotar de la màxima proximitat als veïns a la gestió de l’Ajuntament

 

A nivell de transparència volem

 • Augmentar i millorar els canals de comunicació amb els veïns del poble.
 • Promoure activament la participació als plens.
 • Tenir a disposició de qui ho demani les declaracions de béns dels membres electes i també fer públics tots els contractes que vinculin a l’Ajuntament.

 

bototornar