Plànol de delimitació de Riudaura

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, preveu la realització d’un plànol de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.

Podeu trobar l’esmentat plànol en aquest document: Plànol de delimitació de Riudaura

El plànol va acompanyat del següent document: Document d’acompanyament al Plànol de Delimitació de Riudaura

 

bototornar