Resum del ple de 7 de gener de 2019

1.- Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors

S’aproven per unanimitat.

2.- Aprovació del text refós de la modificació núm. 2 del POUM

S’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació de l’atorgament de les subvencions sol·licitades per les entitats de Riudaura

S’aproven per unanimitat, atorgant: 343,59€ per la Comissió de Festes, 138,96€ per l’escola Lluís Castells, 259,56€ per l’Associació Cultural i Esportiva Verregassos de Riudaura , 578,51€ per l’AMIPA de l’Escola Lluís Castells i  705,12€ per l’Associació de Caçadors. En total s’atorguen 2.025,74€ de la dotació de 3000€.

4.- Aprovació de la renuncia al conveni de Joventut amb el Consell Comarcal de la Garrotxa

S’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació de mocions

5.1.- Moció sobre l’ús del Glifosfat al municipi de Sant Miquel de Campmajor

S’aprova per unanimitat.

5.2.- Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que feien vaga de fam

S’aprova per unanimitat.

6.- Donar compte de decrets

L’alcalde en dona compte.

7.- Assumptes de caràcter d’urgència

L’alcalde va demanar l’entrada al Ple de l’aprovació l’obertura d’un expedient per la legalització dels baixos de Can Parra (Joan Castanyer Massegur, 19), i sobre la denuncia d’un veí per conèixer la legalitat de la instal·lació d’un dipòsit de gas propà. S’aprova la inclusió del punt per unanimitat.

El Ple aprova la incoació de l’expedient esmentat per unanimitat.

8.- Precs i preguntes

El regidor d’ERC Agustí Lloc pregunta sobre la situació del projecte de la depuradora i si ja s’ha fet alguna expropiació.

L’alcalde contesta que la pròpia Agència Catalana de l’Aigua tirarà endavant el projecte i s’encarregarà de fer les expropiacions que corresponguin.

Tot seguit, el mateix regidor pregunta sobre l’estat actual de l’Inventari de camins.

L’alcalde contesta que el 5 d’octubre es van tancar les al·legacions, dividides en les de tipus tècnic i de tipus jurídic. Aquest mes de gener s’han d’emetre els informes tècnics a cadascuna de les al·legacions i posteriorment, i amb l’assessorament dels serveis legals de la Diputació de Girona, es respondrà a les de tipus jurídic. En un Ple futur es farà l’estimació o desestimació de les les al·legacions i es donaran 90 dies per recórrer les respostes.

El regidor Agustí Llop proposa canviar el procés per fer un inventari de camins, incloent tant els públics com els privats. Els presents debaten sobre el fons de la qüestió i es decideix seguir-ho estudiant per buscar-hi els pros i contres.

Es dona la sessió per finalitzada.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.

 

Botó de tornar