Resum del Ple Extraordinari de 12 de juny de 2019

1.- Lectura i, si s’escau, aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 29 d’abril de 2019 i 13 de maig de 2019.

Les actes es van aprovar amb la unanimitat dels assistents.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.