Resum del Ple Extraordinari de 16 de desembre de 2019

1. Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal pel 2020.

El pressupost general i la plantilla de personal pel 2020 es va aprovar per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 1 abstenció de Junts per Riudaura.

 

2. Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals pel 2020.

Les modificacions a les ordenances fiscals pel 2020 es van aprovar per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 1 vot en contra de Junts per Riudaura.

 

3. Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 2/2019

La modificació de crèdit es va aprovar definitivament per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 1 vot en contra de Junts per Riudaura.

 

4. Aprovació d’una nova pròrroga de la concessió del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable.

La nova pròrroga es va aprovar per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 abstencions de Junts per Riudaura.

 

Tot i tractar-se d’un Ple Extraordinari i no ser d’aplicació, l’Alcalde va voler preguntar si hi havia algun assumpte de caràcter d’urgència o precs i preguntes.

El grup de Junts per Riudaura no va presentar cap assumpte ni precs i preguntes.

Alguns veïns van fer diversos precs i preguntes

 

Sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.