Resum del Ple Extraordinari de 16 d’octubre

1. Aprovació de la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

Es va aprovar amb la unanimitat dels regidors assistents.

Sense assumptes de caràcter d’urgència ni precs i preguntes, que no són d’aplicació en els Plens Extraordinaris, es va aixecar la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.