Resum del Ple Extraordinari de 21 d’octubre de 2019

1. Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions generals del 10 de novembre.

El sorteig es va fer amb normalitat, comptant amb l’assistència d’un tècnic de l’Ajuntament.

 

2. Aprovació de la modificació de crèdit 2/2019

Es va aprovar amb 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 vots en contra de Junts per Riudaura.

 

3. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals pel 2020

Es va aprovar per 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 en contra de Junts per Riudaura.

 

4. Ratificació del decret d’aprovació del canvi temporal del lloc i l’hora de celebració dels plens.

Es va ratificar amb 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 en contra de Junts per Riudaura

 

Sense assumptes de caràcter d’urgència ni més precs i preguntes, que habitualment no són d’aplicació en els Plens Extraordinaris, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.

 

Botó de tornar