Resum del Ple Extraordinari de 29 d’abril de 2019

1.- Sorteig dels membres de la Mesa per a les Eleccions Municipals i Europees del 26 de maig.

Es va fer el sorteig amb la col·laboració d’un tècnic de l’Ajuntament

 

Sense que hi hagi assumptes de caràcter d’urgència ni precs ni preguntes, per tractar-se d’un Ple Extraordinari, s’aixeca la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.