Resum del Ple Extraordinari del 18 de febrer de 2019

1.- Resolució a les al·legacions fetes per veïns de Riudaura a l’aprovació inicial de l’Inventari de camins.

S’aproven les al·legacions per 5 vots a favor i dues abstencions.

2.- Aprovació de la modificació de crèdit 1/2019

S’aprova la modificació de crèdit per unanimitat dels assistents.

3.- Aprovació de l’arxivament de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística obert per les obres del carrer Joan Castanyer Massegur, 19, baixos.

S’aprova arxivar l’expedient per unanimitat dels assistents.

Tot i tractar-se d’un Ple Extraordinari i no haver-hi precs i preguntes, els veïns resolen alguns dels seus dubtes sobre l’Inventari de camins amb l’Alcalde abans de tancar-se la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.