Resum del Ple Extraordinari del 3 d’abril de 2017

En la sessió del Ple Extraordinari celebrat el 3 d’abril de 2017 es van aprovar tots els punts de l’ordre del dia per unanimitat.

Malgrat ser un Ple de caràcter extraordinari, l’Alcalde va obrir la possibilitat de realitzar precs i preguntes:

El Sr. Llop, portaveu del grup ERC-AM va preguntar per l’estat del projecte de depuradora de Riudaura  I l’Alcalde va explicar que s’està treballant amb els tècnics i que en aquests moments falta concretar on s’ubicarà exactament dins el POUM.  Respecte a l’anualitat no està definida, però en qualsevol cas no serà per aquest 2017.

El Sr. Llop també va preguntar com està el tràmit dels convenis amb els propietaris del camí dels horts i l’Alcalde explicar que s’està parlant amb els propietaris però és un tema laboriós, atès que alguns demanen que s’expropiï, i per tant encara estem en negociacions i seguim parlant.

Seguidament, el Sr. Llop va preguntar si aquests propietaris han fet al·legacions i l’Alcalde va reiterar que s’està parlant i malgrat que el termini conferit està a punt d’acabar encara ningú ha presentat cap al·legació formal.  Manifesta que amb la majoria hi ha bona predisposició i per tant la idea es poder fer-ho a l’estiu, però primer caldrà fer i aprovar el projecte i després contractar-lo.

 

Podeu consultar l’ordre del dia d’aquest ple aquí.