Resum del Ple Extraordinari del 3 de desembre de 2018

1.- Aprovació inicial del Pressupost General i la plantilla de personal per l’any 2019

Aprovat per unanimitat dels assistents.

2.- Aprovació inicial de modificació de crèdit 2/2018

Aprovat per unanimitat dels assistents.

3.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riudaura i Sorea per a la dotació d’un fons de solidaritat al municipi de Riudaura

Aprovat per unanimitat dels assistents.

4.- Aprovació de la moció a favor de l’absolució dels presos polítics

Aprovada per unanimitat dels assistents.

Sense precs i preguntes per tractar-se d’un Ple Extraordinari, es va aixecar la sessió.

 

Botó de tornar