Resum del Ple Extraordinari del 9 d’abril de 2018

1.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA “REFORMA DE PART DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES DE RIUDAURA COM A LOCAL SOCIAL I NOU ACCÉS A LA PLANTA SUPERIOR”

S’aprova per unanimitat.

2.- PROPOSTA ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI DE RIUDAURA PER A L’ANY 2017.

S’aprova per 4 vots a favor dels regidors de Fem Riudaura i 2 vots en contra dels regidors d’ERC.

S’acorda donar subvenció a les següents entitats:

  • Verregassos de Riudaura: 658€ (90% del l’import demanat per subvencionar la visita que van organitzar a les mines de sal de Cardona, activitat oberta a tot el poble)
  • Caçadors de Riudaura: 989,10€ (90% de l’import demanat per subvencionar la compra d’una desbrossadora per netejar camins amb la finalitat de facilitar l’activitat de la cacera i, al mateix temps, netejar espais públics perquè tothom en pugui gaudir)
  • Comissió de festes de Riudaura: 1361,10€ (90% de l’import demanat per subvencionar l’activitat “Reis i concert d’Any nou”.)

3.- PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL

S’aprova per la unanimitat dels assistents.

4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDE, DE DATA 22 DE MARÇ DE 2018, PEL QUAL ES RESOL APROVAR LA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN EL CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS QUE HA POSAT EN FUNCIONAMENT LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La proposta s’aprova per la unanimitat dels assistents.

Tot i no haver-hi precs i preguntes per tractar-se d’un Ple Extraordinari, l’Alcalde va comentar que el projecte que s’ha anat portant a terme durant els darrers dos anys per reformar el Centre Cívic ja té una primera valoració econòmica d’aproximadament 600.000€. Va explicar que RCR arquitectes ja es va comprometre amb una quantitat que cobriria una quarta part de la reforma (uns 150.000€), i que la diputació de Girona també s’ha compromès a cobrir-ne una quarta part (uns 150.000€). L’objectiu és arribar a final d’estiu amb la resta del cost cobert per part d’altres entitats i, a la tardor, fer una consulta popular perquè els ciutadans donin la seva opinió sobre el projecte.

Sense que hi hagués cap més assumpte a l’ordre del dia, es va donar la sessió per finalitzada.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.