Resum del Ple Ordinari de 16 de gener

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Les actes es van aprovar amb la unanimitat dels assistents.

 

2. Aprovació de l’atorgament de Subvencions a Entitats 2019.

  • A l’AMIPA de l’Escola Lluís Castells se li ha denegat la subvenció perquè es tractava d’una activitat extraescolar que ja havia estat pagada pels pares.
  • Als Verregassos se li ha denegat perquè van demanar la subvenció per fer una castanyada, que també s’havia cobrat als assistents.
  • A l’Escola Lluís castells, que va demanar la subvenció per la compra de llibres per la biblioteca, se li ha atorgat el 90% de la quantitat demanada (el màxim possible) (168,85 €).
  • A l’Associació de Caçadors de Riudaura, que demanava la subvenció per compra d’un remolc amb el qual ajudar en la neteja de camins que porten a terme, se li atorga un 90% de l’import (1.098 €).

 

L’atorgament de les subvencions es va aprovar amb la unanimitat dels assistents

 

3. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal per a la gestió de la recollida d’animals de companyia.

El conveni es va aprovar per unanimitat.

 

4. Aprovació de la moció de rebuig a la resolució de la JEC respecte al President Quim Torra i a l’Eurodiputat Oriol Junqueras.

La moció es va aprovar per unanimitat.

 

5. Aprovació inicial de l’ordenança de control i tinença d’animals domèstics.

L’ordenança es va aprovar inicialment per unanimitat.

 

6. Donar compte dels decrets de l’Alcalde dictats des de la darrera sessió Ordinària.

L’Alcalde en va donar compte.

 

7. Assumptes de caràcter d’urgència, si s’escau.

No hi va haver assumptes de caràcter d’urgència.

 

8. Precs i preguntes.

Miquel Puig, de Junts per Riudaura, que va fer el prec següent:

  • Va demanar Rebre per escrit les respostes a les preguntes que el seu grup realitza via instància a l’Ajuntament.

I les següents preguntes:

  • Va demanar si s’havia rebut per escrit algun requeriment per falta de documentació o qualsevol altre relacionat amb la subvenció demanada del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), i l’Alcalde va respondre que no s’ha rebut cap requeriment i que ja se n’està fent un seguiment.
  • Va preguntar com està el tema de la zona de l’abocament de poda. L’Alcalde va dir que hi ha prevista una desratització i que les restes es portaran a la deixalleria comarcal. Posteriorment es reformularà la zona d’acord amb models que funcionen a Sant Esteve d’en Bas.

Posteriorment, alguns veïns van fer diverses preguntes.

 

Sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.