Resum del Ple Ordinari del 2 de setembre de 2019

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Les actes es van aprovar amb la unanimitat dels assistents.

2.- Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Riudaura i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la prestació dels serveis socials bàsics de la llei 12/2007, d’11 d’octubre.

El conveni es va aprovar amb 4 vots a favor de Riudaura Plural i 2 abstencions de Junts per Riudaura.

3.- Aprovació del nomenament de l’Alcalde com a representant a Turisme Garrotxa.

El nomenament es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

4.- Aprovació de mocions.

La Moció en defensa dels drets civils i polítics es va aprovar amb la unanimitat dels assistents.

5.- Donar compte dels decrets de l’Alcalde.

L’Alcalde va donar compte dels decrets 61 al 76.

6.- Assumptes de caràcter d’urgència.

No es van presentar assumptes de caràcter d’urgència.

7.- Precs i preguntes

Els regidors a l’oposició van demanar:

Informació sobre el projecte de la depuradora: l’Alcalde va dir que cal fer un pla de sanejament i que estan en contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua per seguir el projecte.

Informació sobre els plans del PUOSC: l’Alcalde va dir que els tècnics estan estudiant quin és el millor projecte per presentar-hi.

Informació sobre el resultat econòmic del darrer “D’aquí estant veig una estrella”.

Informació sobre l’evolució del projecte del Centre Cívic: l’Alcalde va dir que hi ha una reunió prevista amb RCR, que la diputació s’ha compromès a finançar el 25% i que el projecte es dividirà en fases.

També van fer els següents precs:

Deixar constància de la mala gestió de les proves per la contractació del peó de la brigada.

Demanar la comunicació dels imports de qualsevol obra important que es faci.

Deixar clar que els regidors del seu grup no es fan corresponsables de la gestió del Secretari com a Tresorer de l’Ajuntament.

El veïns assistents al Ple van fer els següents precs:

Una veïna va demanar més control en la recollida d’escombraries: el regidor Salvador Clofent va dir que l’Ajuntament és conscient del problema i hi està treballant.

Un veí va demanar que es posin plaques amb el nom als carrers que no en tenen: l’alcalde va acceptar la proposta.

Finalment, sense més temes a tractar, es va aixecar la sessió.

 

En aquesta pàgina podeu consultar la informació dels plens de l’Ajuntament.