Resum del Ple Ordinari del 5 de novembre de 2018

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 3 de setembre de 2018.

S’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Municipals pel 2019

S’aprova per unanimitat

3.- Aprovació de les mocions en motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre i la moció de l’AMI sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.

Les mocions s’aproven per unanimitat.

4.- Donar compte de decrets.

L’alcalde en dóna compte

5.- Assumptes d’urgència

Tot seguit, l’alcalde va presentar dos assumptes d’urgència:

En primer lloc, l’aprovació de la pròrroga del contracte de subministrament d’aigües de l’empresa SOREA per 1 any, en comptes dels 5 anys que demanava l’empresa, permetent així fer un estudi de si cal seguir amb la mateixa empresa o canviar-la una vegada acabada aquesta pròrroga.

I en segon lloc, l’aprovació en acord de Ple de la petició de baixa de la pertinença del consistori a la Federació de Municipis de Catalunya, que es considera innecessària degut a la participació en altres associacions de municipis.

L’entrada dels assumptes d’urgència es va aprovar per unanimitat, i els acords d’aquests cinquè i sisè punts també es van aprovar per unanimitat.

6.- Precs i preguntes.

No es van presentar precs ni preguntes

Finalment, es va aixecar la sessió

 

Botó de tornar