Pressupostos

Aquí podeu consultar els pressupostos de l’ajuntament:

Pressupostos de Riudaura 2022


Pressupostos de Riudaura 2021


Pressupostos de Riudaura 2020


Pressupostos de Riudaura 2019


Resum dels pressupostos anteriors:

Pressupost Riudaura 2018

Pressupost Riudaura 2017

Pressupost Riudaura 2016

Pressupost Riudaura 2015

bototornar

Pressupostos