Equip de govern

Regidors de l’equip del govern municipal de Riudaura.

L’equip de govern de Riudaura està format pels següents regidors de Riudaura Plural – Acord Municipal:

Notes:

  • Els plens ordinaris se celebren el tercer dijous dels mesos imparells i aquí podeu veure l’agenda de l’Alcalde.
  • Riudaura no ha constituït Junta de Govern (els pobles amb menys de 5.000 habitants no en tenen la obligatorietat).
  • A Riudaura no se celebren Comissions informatives (els pobles amb menys de 2.000 habitants no en tenen la obligatorietat).

Agustí Llop i Miarons (Riudaura Plural – Acord Municipal)

Alcalde

Àrees: Alcaldia, Urbanisme, Habitatge, Serveis, Seguretat, i Economia i Hisenda

agusti.llop@riudaura.cat

Més informació…


Xavier Micó i Vidal (Riudaura Plural – Acord Municipal)

Primer Tinent d’Alcalde

Àrees: Comunicació i noves tecnologies, Benestar social i Salut i Joventut.

xavier.mico@riudaura.cat

Més informació…


Sandra Coma i Rius (Riudaura Plural – Acord Municipal)

Àrees: Educació, Medi rural, i Medi natural

sandra.coma@riudaura.cat

Més informació…


Eduard Del Valle i Ferrer (Riudaura Plural – Acord municipal)

Àrees: Entitats, Cultura

eduard.delvalle@riudaura.cat

Més informació…