Regidor – Marc Andurell

.

Marc Andurell Tarrida – 32 anys

Actor, cantant i professor

Regidoria de cultura, joventut i habitatge