Regidor – Miquel Vilarrasa Nogué

.

Miquel Vilarrasa Nogué – 30 anys

Enginyer agrònom i músic

Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Activitats Econòmiques