Grups municipals

Regidors electes dels grups polítics municipals a Riudaura.

Riudaura Plural – Acord Municipal – Esquerra Republicana de Catalunya

Agustí Llop i Miaronsagusti.llop@riudaura.cat
Xavier Micó i Vidalxavier.mico@riudaura.cat
Sandra Coma i Riussandra.coma@riudaura.cat
Eduard Del Valle i Ferrereduard.delvalle@riudaura.cat

Junts per Riudaura – Junts per Catalunya

Miquel Puig i Castañémiquel.puig@riudaura.cat
Eduard Catalina i Planadecursacheduard.catalina@riudaura.cat
Maria Comerma i Fernándezmaria.comerma@riudaura.cat