RESULTATS DE LES VOTACIONS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

RESULTAT DE LES VOTACIONS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

 

 

 

 

 

 

 

En funció dels 20.000€ disponibles poden entrar les següents propostes per ordre de més votacions:

47 vots PROPOSTA D ) Espai Lúdic i biblioteca municipal  2.000€

43 vots PROPOSTA A) Desbrossadora pel camionet de l’Ajuntament  6.500€

35 vots PROPOSTA F) Taula de pícnic a l’exterior de l’escola  500€

34 vots PROPOSTA G) Baranes a la font fresca 6.500€

30 vots PROPOSTA E) Redefinim el parc de l’escola 2.500€

Aquestes propostes sumen un total de 18.000€. Cap de les altres propostes poden entrar perquè superen l’import disponible (20.000€ – 18.000€ =  2000€).

HAN VOTAT PRESENCIALMENT: 25 PERSONES

HAN VOTAT TELEMÀTICAMENT: 33 PERSONES

TOTAL: 58 PERSONES que representen un 11,15% de la població amb dret a vot (majors de 16 anys empadronats a Riudaura abans del 4 de juny de 2021)