Bases reguladores per la concessió de la llicència per a l’ús comú especial del domini públic local per la instal·lació de la barra de bar mòbil dels festivals “Deixa’t-hi caure” i “D’aquí estant veig una estrella”

Objectiu de les bases L’Ajuntament de Riudaura aquest estiu organitza dos festivals: El festival DEIXA’T-HI CAURE, d’espectacles variats musicals i lúdics (cinema a la fresca, màgia, monòlegs,…), que tindran lloc tots els divendres i dissabtes al vespre, des del 28 de juny de 2024 al 20 de juliol de 2024 a la zona verda del […]

Subvenció de Protecció Civil 2023

L’any 2023 se’ns va concedir una subvenció per al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil per import de 3.807,50€ per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que vam utilitzar per comprar diferent utillatge per la brigada municipal com son: Tanques metàl·liques Motoserra Aspirador Bufador Podadora en alçada Desbrossadora Acumulador i […]

Consulta pública prèvia de l’ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera.

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació dels reglaments i ordenances municipals, i en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública […]

Taller de batucada

Tens més de 6 anys i vols participar en un taller de batucada a Riudaura? Ara en tens l’oportunitat!

Nou sistema de recollida de residus

Ahir hi va haver la reunió per explicar el nou model de recollida selectiva de residus. D’acord amb el que es va parlar aquesta setmana veureu que ja es van substituint els contenidors vells pels nous contenidors tancats. Recordeu que hi ha les següents modificacions: – S’eliminen els contenidors que hi ha al costat del […]

Ple extreordinari – 6 de novembre de 2023

Decret pel qual es convoca la sessió extraordinària del Ple municipal núm. 09/2023, exp. X2023000196 Vista la relació d’expedients conclosos disposats per la secretària interventora municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c) i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els […]

Concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona, ha concedit diverses línies de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2023 a l’Ajuntament de Riudaura, pels següents conceptes: DESPESES CORRENTS: Combustible escola Lluís Castells Enllumenat públic Subvenció: 10.000   CAMINS: Actuacions en camins Subvenció: 1.600,00   SECRETARIA-INTERVENCIÓ: Secretaria-intervenció Subvenció: 10.000   INVERSIONS: Adeqüació antigues escoles, primer pis Obra centre cívic, […]

Instal·lació de plaques solars al local social

Gràcies a aquesta instal·lació s’aconsegueix que tot l’edifici sigui autosuficient pel que fa a l’electricitat i així seguim apostant per les energies verdes i un model energètic basat en generar l’energia allà on es consumeix.Aquesta subvenció s’ha pogut dur a terme gràcies a la concessió de la subvenció de la línia 5 de “Del pla […]

1 2 3 62