Subvencions a entitats i associacions del municipi

Des de l’ajuntament hem aprovat les bases reguladores per la concessió de subvencions a entitats i associacions de Riudaura que vulguin portar a terme projectes o activitats d’interès públic o social, ja sigui en el propi municipi o en d’altres.

L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Riudaura destinades a finançar entitats, associacions i col·lectius que realitzin activitats amb l’objectiu de fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi, la promoció de la igualtat de gènere i l’associacionisme.

Les bases reguladores complertes estan publicades en aquest document.

Si la vostra entitat o associació està interessada en sol·licitar una subvenció, ho podeu fer omplint aquest document PDF i fent-lo arribar a l’Ajuntament pels canals habituals (presencialment, via instància o via correu electrònic).