Balanç i fotografies “d’aquí estant veig una estrella”

El dissabte 31 de juliol, a la Plaça del Gambeto de Riudaura es va omplir per seguir la cinquena edició de la proposta de música tradicional i popular “D’aquí estan veig una estrella” – cançons i tonades tradicionals a Riudaura -, El concert va convocar prop de 400 persones, fet que el consolida dins la programació d’estiu de la comarca de la Garrotxa.