Calendari deixalleria mòbil i recollida de voluminosos 2023

CALENDARI DE DEIXALLERIA I VOLUMINOSOS 2023

Aprofitem per recordar-vos les pautes de funcionament i els objectes que es poden recollir com a voluminosos:

Es tracta d’un servei per a particulars per la recollida d’objectes de difícil transport i en petites quantitats com ara mobles, electrodomèstic, trastos vells i objectes domèstics.

Cal trucar a l’Ajuntament el dia abans per sol·licitar la recollida.

IMPORTANT: La recollida de voluminosos NO es fa càrrec de:

  • Materials de procedència industrial, comercial o de petits tallers.
  • Materials de particulars que suposin la neteja o desembaràs de locals o cases.
  • Materials de difícil transport ni líquids.
  • No es recolliran runes o residus especials domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis, medicaments, etc.) que cal dur a la deixalleria.

També podeu portar deixalles que no van als contenidors habituals a la deixalleria mòbil, que aparca a la Plaça Puig Estela seguint el calendari habitual, amb el següent horari: 10:00 del primer dia a 18:00 del segon dia, o de 10:00 a 18:00 si només ve un dia.

 

A la deixalleria mòbil s’hi poden portar:  fluorescents i làmpades, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, bases, fibrociment, petits electrodomèstics, olis minerals i vegetals, càpsules de cafè, tòners, radiografies, medicaments, termòmetres de mercuri, insecticides, pesticides, vidre pla,  ferralla i metalls. Tot en petites quantitats.

 

Finalment, també es poden portar objectes especials a la Deixalleria Comarcal (carretera de la Feixes, s/n – 17800 Olot – Telèfon: 972276427). És un servei gratuït.

Horari:

  • D’octubre a abril: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00. Dissabtes de 10:00 a 18:00
  • De maig a setembre: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00. Dissabtes de 10:00 a 18:00

Tots els objectes relacionats per a la deixalleria mòbil es poden portar a la Deixalleria Comarcal, i també els següents: insecticides, pesticides, ferralla electrònica i altres residus classificats com a perillosos, vidre pla, ferralla i metalls, plàstics, fusta, tèxtils, ferralla electrònica, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, mobles, matalassos i altres voluminosos