CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DEL FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 2022

La Diputació de Girona, ha concedit del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022 a l’Ajuntament de Riudaura l’import de 21.632,67€ pels següents conceptes:

 

DESPESES CORRENTS:

1. Reparació enllumenat públic i repetidor
2. Conservació vies públiques
3. Combustible escola

Subvenció: 4.277,00€

 

INVERSIONS:

1. Reforma edifici Ajuntament

Subvenció: 17.355,67€