Convocatòria al Ple Extraordinari d’1 d’octubre de 2020

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: Dijous 1 d’octubre de 2020

HORA: 19:00 hores

LLOC: Local social a porta tancada

 

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals pel 2021.
  2. Aprovació de la renovació del conveni amb el Servei Català de Trànsit pels quatre anys vinents.
  3. Aprovació de la modificació de les sessions del Ple.
  4. Aprovació de l’esmena a la modificació núm. 2 del POUM de Riudaura.

 

A Riudaura, a 25 de setembre de 2020

El Secretari