Convocatòria al Ple Extraordinari del 18 de febrer de 2019

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané i López, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 18 de febrer de 2019

HORA: 19:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb l’ORDRE DEL DIA següent:

1.- Resolució a les al·legacions fetes per veïns de Riudaura a l’aprovació inicial de l’Inventari de camins.

2.- Aprovació de la modificació de crèdit 1/2019

3.- Aprovació de l’arxivament de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística obert per les obres del carrer Joan Castanyer Massegur, 19, baixos.

 

El Secretari

Riudaura, 14 de febrer de 2019