Convocatòria al Ple Ordinari 31 d’agost

Per ordre del Sr.Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

Dia: Dilluns 31 d’agost

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Sessions de la Sala Consistorial

Ordre del dia

  1. Aprovació actes anteriors
  2. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre
  3. Aprovació de la proposta d’agrupació de secretaries de Jutjat de Pau de Santa Pau a l’agrupació de secretaries de la Vall de Bas
  4. Aprovació de la moció de suport al Correllengua 2015
  5. Aprovació definitiva Compte General 2014
  6. Aprovació de la modificació de crèdit 4/2015
  7. Ratificació de decrets
  8. Precs i preguntes.