Convocatòria al Ple Ordinari de 19 de novembre de 2020

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dijous 19 de novembre de 2020

HORA: 19:00 hores

LLOC: Ple telemàtic

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació de les actes dels dos plens anteriors
  2. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
  3. Assumptes de caràcter urgent, si s’escau.
  4. Precs i preguntes.

A Riudaura, 13 de novembre de 2020