Convocatòria al Ple Ordinari de 2 de setembre de 2019

Per ordre del Sr. Alcalde, Agustí Llop Miarons, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: dilluns 2 de setembre de 2019

HORA: 20:00 hores

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Riudaura i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la prestació dels serveis socials bàsics de la llei 12/2007, d’11 d’octubre.

3.- Aprovació del nomenament de l’Alcalde com a representant a Turisme Garrotxa.

4.- Aprovació de mocions.

5.- Donar compte dels decrets de l’Alcalde.

6.- Assumptes de caràcter d’urgència.

7.- Precs i preguntes

Riudaura, 29 d’agost de 2019
El Secretari